Wat zijn de betalingstermijnen van facturen in België?

Bij het opstellen van een factuur hou je er best rekening mee dat je de juiste betaaltermijnen respecteert. Deze zijn namelijk vastgelegd in een wettelijk kader om misverstanden te vermijden. 

Het is bovendien ook belangrijk om te weten wanneer deze wettelijke betalingstermijn afloopt, zo vermijd je dat je nodeloos lang op jouw geld moet blijven wachten. In dit artikel bekijken we daarom de details over de wettelijke betalingstermijn in België

Wat is de wettelijke betalingstermijn in België?

De wettelijke betalingstermijn werd op 1 februari 2022 aangepast. Net zoals vroeger geldt er nu een standaard betalingstermijn van 30 dagen wanneer er geen andere afspraken zijn tussen beide partijen. Deze kon voorheen echter op verschillende manieren kunstmatig verlengd worden, waardoor het soms moeilijk werd om betalingen af te dwingen. 

Daarom wordt de termijn nu beperkt tot maximum 60 dagen. Dit ongeacht de grootte en aard van de activiteiten van de onderneming. Indien deze dan niet worden voldaan, worden er interesten en schadebedingen voorzien voor de schuldeiser. 

Wanneer er dus onderling een lagere termijn wordt afgesproken, is deze niet rechtsgeldig en wordt deze automatisch herleid naar de standaard van 30 dagen. Ook wanneer er niets opgenomen werd in het contract of niets vermeld werd op de factuur, dan geldt er automatisch de wettelijke termijn van 30 dagen. 

Een factuur zonder betalingstermijn impliceert dus niet dat deze niet kan vervallen. Hierbij geldt steeds automatische de standaard wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. 

Een kleine nuance hierop: voor sommige sectoren wordt er wel de mogelijkheid voorzien om af te wijken van deze maximum betalingstermijn van 60 dagen. Deze sectoren zijn echter nog niet vastgelegd in een wetsontwerp. 

Ook belangrijk om te weten is dat de wettelijke betaaltermijnen pas beginnen te lopen bij ontvangst van de factuur. Dus niet vanaf de factuurdatum! 

Waarom werd de wettelijke betalingstermijn ingekort? 

Op 1 februari 2022 werden de wettelijke betalingstermijnen voor B2B facturen  ingekort. Voorheen werd volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand) de betalingstermijn vastgelegd op 30 dagen, maar kon deze door een aantal ingrijpen nodeloos gerekt worden. 

Het nieuwe wetsvoorstel kwam er dus in eerste instantie om ondernemers beter te beschermen tegen hun niet-betalende B2B klanten. Ook gebeurde het weleens dat grotere bedrijven hun machtspositie misbruikten om zo langere betaaltermijnen af te dwingen waarbij ze hun kleinere leveranciers soms in problemen brachten.

Concreet werd er door het vaststellen van de maximale betalingstermijn een halt toegeroepen aan twee vaak gebruikte methodes om de betalingstermijn kunstmatig te rekken. Zo is het niet meer aan de orde om contractuele afspraken te maken met betrekking tot de datum van ontvangst van de factuur. De maximale betalingstermijn van 60 dagen begint meteen te lopen bij de effectieve ontvangst van de factuur. 

Bijkomend werd ook de tijd voor de aanvaarding of controle van de goederen of diensten nu mee opgenomen in de maximale termijn van 60 dagen. Deze controletermijn kan dus niet meer gebruikt worden om de betalingstermijn te verlengen. 

Wat gebeurt er als deze wettelijke betalingstermijnen niet gerespecteerd worden? 

Wanneer de maximale betalingstermijn van 60 dagen niet gerespecteerd wordt, dan mag je extra aanmaningskosten rekenen op het onbetaalde factuurbedrag. Dit mag je steeds van rechtswege zonder een voorafgaande kennisgeving doen.

Bijkomend mag je als schuldeiser ook een extra vergoeding aanrekenen voor de incassokosten door middel van interestkosten of een schadebeding. De bedragen hiervan variëren naar gelang van wat je hebt opgenomen in je algemene voorwaarden. Waarom je algemene voorwaarden juist van belang zijn en wat je er best in opneemt, kan je hier nog eens opfrissen. 

Besluit

De betalingstermijnen zijn dus beperkt tot een maximum van 60 dagen. Zo zorgt de overheid ervoor dat jij als leverancier in een B2B markt voldoende beschermd wordt. Wordt deze niet uitdrukkelijk meegegeven op de factuur? Dan kan je er vanuit gaan dat de standaard betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd wordt. 

Betaalt je klant de factuur daarna nog niet en negeert hij/zij de uitgestuurde herinneringen? Dan kan het lonen om een professionele partner zoals Quitte in te schakelen. Wij zorgen voor een snelle en efficiënte invordering van jouw openstaande facturen. Zo heb jij het geld vaak al na 1 week op je rekening staan! Start nu gratis jouw claim en ervaar zelf wat Quitte voor jou kan betekenen.   

Heb je als onderneming te maken met klanten die niet betalen? Quitte neemt dit voor jou in handen! 

Vul het formulier in en start vrijblijvend jouw claim. We innen snel en volledig juridisch zonder dure tussenkomst van een advocaat of rechtbank.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Wij contacteren jou binnen 24u met verdere vragen.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven