Vanaf wanneer verjaart een factuur?

Heb je een factuur uitgestuurd en wordt de betaaldatum overschreden? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te schieten. In de eerste plaats, omdat je jouw geld liefst zo snel mogelijk op de rekening wilt zien staan. Daarnaast bestaat er zoiets als de verjaringstermijn van een factuur. Concreet betekent dit dat de betalingsverplichting voor je klant na verloop van een bepaalde termijn wegvalt. Zorg er dus voor dat je de wettelijke verjaringstermijn van je facturen kent. Zo kan je ze invorderen voor het te laat is. 

Wat is een verjaarde factuur: verjaren versus vervallen

Een verjaarde factuur wordt soms weleens verward met een vervallen factuur. Toch is er een groot verschil tussen beiden. Een vervallen factuur is een factuur waarbij de uiterste betaaldatum overschreden is

De factuur is dus simpelweg te laat betaald. Als je hierover geen specifieke afspraken gemaakt hebt met je klant, dan ligt de vervaldatum standaard op 30 dagen na de factuurdatum. 

Vanaf die datum heb je het recht om je centen juridisch in te vorderen. Daar wacht je best niet te lang mee, want hoe later je in actie schiet, hoe kleiner de kans op betaling en hoe groter de kans op verjaring. 

Wat betekent verjaring dan concreet? Dat je klant bevrijd is van zijn betalingsplicht. Je hebt dan als schuldeiser juridisch geen recht meer op de betaling van de openstaande factuur. Met andere woorden: een verjaarde factuur kan je niet meer invorderen. 

Verjaringstermijnen van facturen: meestal 10 jaar

Hoe lang de verjaringstermijn is, hangt af van het soort factuur. Als vuistregel geldt doorgaans een termijn van 10 jaar voor facturen in een zakelijke (B2B) context. Voor betalingsverplichtingen in de privécontext (B2C) geldt er slechts een betalingstermijn van 1 jaar. In sommige gevallen kan de verjaringstermijn echter afwijken. We lijsten ze hieronder even op: 

  • Verjaring na 6 maanden: alles wat met onderwijs of scholing te maken heeft, valt onder deze categorie. Geef je professionele opleidingen, coachingsessies of trainingen? Dan verjaren de facturen die je verstuurt al na 6 maanden. Ook hotel- of restaurantrekeningen hebben een verjaringstermijn van 6 maanden. Komt een bedrijf in jouw zaak eten of voorzie je de catering van een feest, zorg er dan voor dat het bedrag binnen de 6 maanden op jouw rekening staat. Zo niet, dan is je factuur niet meer rechtsgeldig. 
  • Verjaring na 2 jaar: onder deze categorie vallen vorderingen aan zorgverstrekkers; waaronder ziekenhuizen, artsen, tandartsen enzovoort. Alle facturen voor medische activiteiten verjaren doorgaans na een periode van 2 jaar. 
  • Verjaring na 3 jaar: als verzekeringsmakelaar moet je rekening houden met een uitzonderlijke verjaringstermijn van 3 jaar. Verzekeringpremies hoeven na deze periode niet meer betaald te worden door de klant. Zorg er dus voor dat je op tijd je factuur int. 
  • Verjaring na 5 jaar: onder deze categorie vallen onder andere de erelonen van advocaten en juridische adviseurs. Ook terugkerende facturen van energie, telefoon en water hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Verder behoren ook huurgelden tot deze categorie. 

Schorsing of stuiting van de verjaringstermijn

Dreigt een vervallen factuur binnenkort te verjaren, maar heb je nog geen betaling kunnen vorderen? Dan hoef je uiteraard niet lijdzaam toe te kijken. In de eerste plaats raden we je aan om je facturatie niet te lang te laten liggen. Daarnaast is het belangrijk om openstaande facturen tijdig op te volgen

Blijft je klant aanmaningen negeren en komt de verjaringstermijn daardoor in het gedrang? Dan kan je overgaan tot een gerechtelijke invordering. Het instellen van een gerechtelijke procedure zorgt er vervolgens voor dat je factuur wordt gestuit. Dit houdt in dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen. Goed nieuws dus!

Naast stuiting, kan je verjaringstermijn ook geschorst worden. Dat wil zeggen dat de termijn niet verder loopt en voor een bepaalde duur onderbroken of gepauzeerd wordt. Dit doe je bijvoorbeeld door een inningsprocedure op te starten

Besluit

Je wacht dus best niet te lang om je klanten te herinneren aan hun onbetaalde facturen. Van zodra je factuur immers verjaart, kan je de betaling ervan niet meer afdwingen. Gelukkig is het mogelijk om dit tegen te houden door stuiting of schorsing

Hiervoor zijn echter gerechtelijke stappen nodig. Denk hierbij aan een ingebrekestelling, dagvaarding voor de rechtbank of bevel tot betaling. Quitte kan je bij dit proces begeleiden

Start nu eenvoudig en volledig gratis je claim. Wij helpen je snel en efficiënt verder met het innen van jouw openstaande facturen en voorkomen op die manier dat je facturen verjaren. 

Heb je als onderneming te maken met klanten die niet betalen? Quitte neemt dit voor jou in handen! 

Vul het formulier in en start vrijblijvend jouw claim. We innen snel en volledig juridisch zonder dure tussenkomst van een advocaat of rechtbank.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Wij contacteren jou binnen 24u met verdere vragen.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven