Mijn klant gaat failliet, wat nu?

Het invorderen van een onbetaalde factuur is vaak een lastig proces. Als je klant daarbovenop ook nog eens failliet gaat, kan je weleens met een financiële kater blijven zitten. 

In deze blog bekijken we daarom meer in detail wat er gebeurd met de kosten die je maakt rond het invorderen van een onbetaalde factuur wanneer je klant failliet gaat. Bijkomend vertellen we je wat Quitte net voor jou kan doen om die extra invorderingskosten te vermijden

Wie betaalt de inningskosten als jouw klant failliet gaat?

We vallen al meteen met de deur in huis: wanneer jouw klant failliet gaat, draai je zelf op voor de inningskosten die gemaakt werden in het dossier. Die kosten bestaan uit een forfaitaire vergoeding en de kosten voor de deurwaarder

Het zijn vooral de kosten van de deurwaarder die wel eens kunnen oplopen. Gemiddeld betaal je hiervoor 250 euro. Afhankelijk van welke stappen er bijkomend nog worden genomen, kan dit bedrag nog oplopen. 

Dat betekent dat je op dat moment het geld van de onbetaalde factuur voor jouw eigen diensten en/of producten nog niet hebt gerecupereerd, maar daarbovenop nu ook nog de kosten voor de invordering ervan moet betalen.  

Het spreekt dus voor zich dat we hier bij Quitte er alles aan doen om dit te vermijden!

Hoe helpt Quitte jou bij het faillissement van je klant? 

Natuurlijk willen we te allen tijde vermijden dat jij met extra kosten blijft zitten. Daarom hebben we enkele kosteloze procedures ingebouwd om de risico’s goed te kunnen inschatten. Daarnaast blijft een open en duidelijke communicatie langs onze kant ook een topprioriteit! 

De kosteloze oplossing van Quitte

Van zodra je een invordering via Quitte opstart, voeren we standaard een kosteloos onderzoek naar de financiën van jouw klant.

We horen je al meteen denken: “Dit kan ik zelf ook, tegenwoordig vind je alles terug op het internet.” Vanuit onze ervaring weten we echter dat je eigen opzoekwerk je niet altijd alle nodige informatie zal opleveren

In de meeste gevallen zul je inderdaad de jaarrekeningen van jouw klant terugvinden. Wanneer jouw klant echter een eenmanszaak is, wordt dit al meteen een pak moeilijker. Zij moeten namelijk geen jaarrekeningen neerleggen. Daarbovenop houden ook niet alle vennootschappen zich aan de verplichting om een jaarrekening te publiceren. 

Verder heb je ook enige kennis van boekhouding nodig om zo’n jaarrekening goed te kunnen analyseren. Bijkomend is een jaarrekening ook zeker niet de enige factor die de solvabiliteit van jouw klant bepaalt.

Daarom gaan we bij Quitte veel verder dan dat. We voeren ons onderzoek telkens grondig en met de nodige kennis om de solvabiliteit van jouw klant te onderzoeken. Dit doen we omdat we het – net zoals jij – erg onrechtvaardig vinden dat ondernemers moeten opdraaien voor de kosten van invordering als hun klant failliet gaat.

Hoe onderzoeken we de solvabiliteit van jouw klant?

Bij elke invordering die we opstarten, vragen we allereerst een kredietrapport op van jouw klant. Hiervoor werken we samen met de grootste speler op de Belgische markt.

Daarnaast hebben we uiteraard zelf ook een uitgebreide database opgebouwd van ondernemingen waartegen ooit al een dossier liep bij ons. Deze database kijken we dus ook steeds na.

Minstens even belangrijk en in onze ogen zelfs nog belangrijker: door onze samenwerking met het grootste kantoor van gerechtsdeurwaarders in België hebben we een direct zicht op alle vorderingen die eventueel tegen jouw klant lopen. Dit overzicht bevat alle invorderingen in eender welk dossier, via eender welke deurwaarder. 

Deze informatie vind je dus niet op het internet. Toch is dit enorm belangrijke informatie om het risicoprofiel van jouw klant te kunnen inschatten. Zo kan jouw klant misschien wel goede financiële resultaten behalen, maar toch in slechte papieren zitten. 

Wat doen we met de vergaarde informatie en hoe helpt jou dat verder als schuldeiser?

Naast het verzamelen van de bovenstaande informatie, is het ook belangrijk om deze informatie juist te interpreteren. Daarvoor steunen we op onze jarenlange ervaring en expertise in debiteurenbeheer. Zo kunnen we steeds een passend en duidelijk advies geven.

Jouw klant kan bijvoorbeeld eens een jaar wat mindere resultaten hebben behaald, maar toch nog steeds netjes zijn facturen betalen. Of net omgekeerd: je klant behaalde een mooi financieel resultaat, maar neemt het niet zo nauw met het betalen van zijn leveranciers. 

Vanzelfsprekend zijn er ontelbaar veel mogelijke situaties, wat maakt dat het niet evident is om tot een goede conclusie te komen. Daarom hanteren wij een betrouwbaar scoremodel dat rekening houdt met meerdere factoren. Zo kunnen we eenvoudig bepalen of het al dan niet aangewezen is om een invordering tegen jouw niet-betalende klant op te starten.

We doen dit alles natuurlijk met één belangrijk doel voor ogen. We willen vermijden dat jij moet opdraaien voor de kosten van invordering. 

Spijtig genoeg kan het in heel uitzonderlijke gevallen echter wel eens voorvallen dat de debiteur toch failliet gaat ondanks dat we de kans eerder klein hadden ingeschat. 

Open communicatie en het geven van duidelijke informatie vinden we daarom ook enorm belangrijk. We zullen je steeds een eerlijk en realistisch beeld van de situatie meegeven. 

Besluit

Wanneer je klant failliet gaat, komt er heel wat rompslomp bij kijken en blijf jij vaak met de kosten zitten. Bij Quitte doen we er dan ook alles aan om te vermijden dat jij op het einde van de rit opdraait voor de gemaakte kosten bij de invordering van een onbetaalde factuur. Daarom staan we je bij met onze expertise en tips voor een vlotte afhandeling. 

Perfectie bestaat niet, maar wij bij Quitte streven er wel elke dag naar. Heb jij ook genoeg van die onbetaalde facturen? Start dan kosteloos je claim bij Quitte en bekijk wat wij voor je kunnen doen!

Heb je als onderneming te maken met klanten die niet betalen? Quitte neemt dit voor jou in handen! 

Vul het formulier in en start vrijblijvend jouw claim. We innen snel en volledig juridisch zonder dure tussenkomst van een advocaat of rechtbank.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Wij contacteren jou binnen 24u met verdere vragen.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven