Mijn klant betwist plots mijn factuur, wat nu?

We hoeven niet nog eens uitgebreid te schrijven over de niet evidente tijden waarin we op economisch vlak leven. In vorige blogs behandelden we al uitgebreid enkele gevolgen daarvan (de grote stijging van het aantal faillissementen en het aantal onbetaalde facturen in het bijzonder).

Bij Quitte zien we de laatste maanden ook een stijging in het aantal zaken waarbij wanbetalers ongegrond, ongemotiveerd en vooral plots en na lang stilzwijgen betwisten. Meer dan ooit doet men dit in vele gevallen louter om tijd te winnen, wat ons betreft een vorm van kunstmatig krediet op de rug van leveranciers. Omdat die leveranciers daardoor ook vaak zelf in moeilijkheden geraken achten we het niet meer dan logisch om hier een blog aan te wijden en u op die manier als ondernemer sterker te wapenen tegen dit fenomeen.

Wat zijn de regels m.b.t het betwisten van een factuur?

Ook met betrekking tot dit onderwerp dient een onderscheid te worden gemaakt tussen handelaren en particuliere klanten.

Mijn klant is een zelfstandige/onderneming:
net zoals bij het aanrekenen van een schadebeding wegens niet-betaling (mits het hanteren van algemene voorwaarden die daarin voorzien[!]) stelt zich bij zelfstandige wanbetalers/ondernemingen geen probleem. Uw zelfstandige klant/onderneming wordt namelijk geacht een factuur te hebben aanvaard als hij niet betwist binnen een redelijke termijn. In de praktijk wordt als redelijke termijn beschouwd een periode van 10 tot 14 dagen na ontvangst van de factuur. Let wel: men kan steeds verborgen gebreken inroepen om na deze termijn een factuur te betwisten. Hierbij moet men wel aantonen dat het gebrek al bestond op het moment van levering van de goederen en/of diensten.

U kan in uw algemene voorwaarden ook zelf een termijn definiëren waarbinnen men dient te betwisten, maar de afwezigheid van dergelijke clausule laat uw klant niet de ruimte om om het even wanneer te kunnen betwisten.

Mijn klant is een particulier:
anders is het met particuliere wanbetalers. Daar kan men er niet zomaar van uitgaan dat het niet betwisten van een factuur automatisch de aanvaarding ervan inhoudt. Dit kan echter eenvoudig worden opgelost. Als u uw particuliere klant meerdere malen hebt aangemaand om te betalen (bij voorkeur minstens per aangetekend schrijven) kan de aanvaarding van de factuur makkelijker worden ingeroepen. Het niet betwisten van de factuur maakt in dat geval namelijk een wat we noemen omstandig stilzwijgen uit.

Maar nogmaals het is daarom van zeer groot belang om particuliere klanten eerst zelf aangetekend in gebreke te stellen. Op dat moment is het aan hen om te reageren. Doet men dat nog steeds niet wordt het haast onmogelijk om plots uw factuur nog te betwisten.

Conclusie

Als uw klant een zelfstandige/onderneming is, is het vooral belangrijk dat u de factuur verstuurd naar een door henzelf opgegeven mailadres, bij voorkeur een mailadres waarmee de klant voorheen al mee heeft gecommuniceerd. Met de huidige facturatietools die op de markt zijn is het nog eenvoudiger. Met die tools kan u facturen naar uw klanten sturen en zelfs een ontvangst- en leesbevestiging krijgen.

Uw klanten worden vervolgens geacht de factuur te hebben aanvaard als ze niet binnen de redelijke termijn (10 à 14 dagen) hebben gereageerd (lees: gemotiveerd hebben betwist).

Als uw klant een particulier is, is het belangrijk dat u bij niet-betaling liefst aangetekend in gebreke stelt. Als men daarop niet reageert wordt het voor hen veel moeilijk plots betwisting van de factuur in te roepen.

Tot slot willen we wel nog meegeven dat bij de minste betwisting (ongeacht de reden) hoe dan ook een rechtbank een oordeel dient te vellen. Maar ook die zorg nemen we bij Quitte volledig van u weg. Betwiste facturen vormen voor ons geen obstakel om ermee aan de slag te gaan. In een minnelijke fase gaan we zelf in overleg met uw klant. Houdt uw klant echter voet bij stuk is de zaak daarmee niet afgesloten. Wij hebben de nodige tools en partnerships in huis om ook gerechtelijk in vorderen en uw klant tot betaling te laten veroordelen door de rechtbank.

Heb je momenteel te maken met klanten die niet betalen? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie of start hier alvast je case op en ervaar de service van Quitte nu zelf! 

Heb je als onderneming te maken met klanten die niet betalen? Quitte neemt dit voor jou in handen! 

Vul het formulier in en start vrijblijvend jouw claim. We innen snel en volledig juridisch zonder dure tussenkomst van een advocaat of rechtbank.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Wij contacteren jou binnen 24u met verdere vragen.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven