Het probleem van onbetaalde facturen in cijfers

Als ondernemer kennen we het probleem rond het innen van onbetaalde facturen spijtig genoeg maar al te goed. Vroeg of laat krijgen we er allemaal wel eens mee te maken. Het spreekt voor zich dat dit natuurlijk geen leuke ervaring is, maar toch is het iets wat dus vaker voorkomt dan je denkt. 

In dit artikel bekijken we daarom kort even de cijfers rond deze problematiek en gaan we ook wat dieper in op wat Quitte voor jou kan doen

De cijfers rond onbetaalde facturen

Ondanks dat wij bij Quitte dagelijks bezig zijn met onbetaalde facturen, schrokken wij zelf toch ook even van de officiële cijfers. Uit de KMO-barometer van UNIZO blijkt namelijk dat in 2020 maar liefst 18% van de verstuurde facturen onbetaald bleven. Meer precies gaat dit cijfer zelfs enkel over de facturen die kleine en middelgrote ondernemingen uitsturen!

Cijfermatig gaat het hier dus over een niet-inbare omzet van 7,4 miljard euro in België. Wanneer je kijkt naar de impact op de kasstroom, dan zie je hier dus een tekort van om en bij 1,7 miljard euro op die kasstroom. 

Dat de situatie in 2020 al schrijnend was, werd bevestigd door de KMO-barometer. Bijgevolg kunnen we er praktisch nu al vanuit gaan dat de cijfers in 2021 nog slechter zullen zijn. 

Hoe komt het dat onbetaalde facturen blijven liggen? 

Bovenstaande cijfers betreffen nog maar enkel de omzet die niet meer inbaar is. Met andere woorden: de vele miljarden die nooit meer ingevorderd kunnen worden. 

Het gaat hier bijvoorbeeld over debiteuren die failliet zijn gegaan en waar er ontoereikend actief is om de schuldeisers mee te betalen. Ook debiteuren die een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden verkregen vallen hieronder. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een procedure gerechtelijke reorganisatie (de vroegere W.C.O.).

Ook kan het gebeuren dat kleinere ondernemers zonder ondersteunend personeel hun onbetaalde facturen te lang opzij laten liggen in de drukte van de dagelijkse business. Die facturen blijven dan liggen tot ze vergeten worden en uiteindelijk zelfs verjaren. Wist je dat periodieke facturen in het kader van een lopende overeenkomst bijvoorbeeld al na vijf jaar verjaren? 

Wie stelt de invordering van een factuur zolang uit, vraagt u zich misschien af? In de praktijk stellen wij vast dat het vooral kleine ondernemers zijn die plots proberen om zo’n jarenoude facturen te innen

Welke lessen trekken we hieruit

Het is menselijk: iedereen kan al eens de betaling van een factuur over het hoofd zien. Dergelijke situaties lossen zichzelf gelukkig meestal op zonder al te veel problemen. 

Toch is het niet onwaarschijnlijk dat het niet betalen van een of meerdere facturen vaak een indicatie is van een cashflowprobleem of andere financiële problemen bij de klant.

Daarbovenop komt een studie van Trends Business Information waaruit blijkt dat we de komende 12 maanden een verdubbeling van het aantal faillissementen mogen verwachten. Daaruit kunnen we concluderen dat een snel en efficiënt debiteurenbeheer cruciaal is

Jammer genoeg maken wij het in de praktijk al te vaak mee dat iemand een debiteur maandenlang uitstel van betaling gaf en dat op het moment dat die persoon een procedure tot invordering start de debiteur plots het faillissement of een reorganisatie aanvraagt.

Hieruit kunnen we concluderen dat wanneer het over onbetaalde facturen gaat, het cruciaal is om kort op de bal te spelen.

Quitte als jouw partner voor een snelle en efficiënte invordering van onbetaalde facturen

Bij Quitte helpen we jou daarom graag om het hoofd te bieden aan bovenstaande zaken. Ons belangrijkste doel is om onze klanten snel en efficiënt verder te helpen met de invordering van onbetaalde facturen. Dit natuurlijk met respect voor elke partij

Dat je klant nu een factuur niet betaalt, neemt de mogelijkheid op een latere, constructieve samenwerking namelijk niet weg. Daartegenover staat natuurlijk ook dat we wel daadkrachtig optreden tegenover debiteuren die ter kwader trouw handelen

Besluit

Onbetaalde facturen zijn iets van alle tijden. Een goede partner om je bij te staan in die situaties is daarom een goed idee. Quitte helpt je daarom steeds snel en efficiënt verder met het innen van jouw onbetaalde facturen. Zo kan jij  terug op beide oren slapen! 

Heb je interesse in onze diensten en wil je die onbetaalde facturen dus niet langer meer laten liggen? Start dan nu jouw claim via onze website en ontdek wat wij voor jou kunnen doen!

Heb je als onderneming te maken met klanten die niet betalen? Quitte neemt dit voor jou in handen! 

Vul het formulier in en start vrijblijvend jouw claim. We innen snel en volledig juridisch zonder dure tussenkomst van een advocaat of rechtbank.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Wij contacteren jou binnen 24u met verdere vragen.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven