Bescherming van de consument bij het innen van schulden: wat verandert er?

Wie de actualiteit min of meer volgt, heeft ongetwijfeld al gelezen over de mogelijke wijzigingen in het landschap van schuldinvordering met betrekking tot consumenten. 

Betaal je een factuur nu te laat, dan moet je als consument soms zware boetes betalen. Zo zijn er bedrijven en incassobureaus die buitensporige aanmanings- en dossierkosten aanrekenen die vaak een veelvoud zijn van het oorspronkelijke verschuldigde bedrag. Minister van Economie Dermagne (PS) wil dit nu dus aanpakken met oog op extra bescherming van de consument. 

Hoe wil men de consument beter beschermen bij het innen van schulden?

Om een halt toe te roepen aan die buitensporige kosten, wil minister van Economie Dermagne een eerste aanmaning voor een onbetaalde factuur bij wet gratis maken in alle sectoren. Momenteel is dit al zo voor de telecomsector. 

Het gaat hierbij dan om alle consumentenschulden zoals die voor gas en elektriciteit bijvoorbeeld. Maar ook parkeerboetes en ziekenhuisrekeningen zullen onder deze regeling vallen. Met uitzondering van gerechtelijke schulden.

Voor een tweede aanmaning kan men wel nog kosten aanrekenen, maar die worden dan geplafonneerd. 

Met deze aanpassingen wil de minister vooral misbruik voorkomen en vermijden dat mensen nog dieper in schulden verzeild raken door de extra kosten die schulden vaak met zich meebrengen.

Let wel: dit betreft de invordering van consumentenschulden (B2C). Hoewel het invorderen van onbetaalde B2B facturen onze hoofdactiviteit is, zetten wij ons ook in voor het invorderen van consumentenschulden.

Wat is de impact van deze nieuwe wetgeving bij het innen van openstaande B2C facturen? 

Wat ons betreft, verandert er de facto weinig tot niets. Wij zien nu al dat onze opdrachtgevers vrijwillig en kosteloos hun niet-betalende klanten meerdere malen bellen, mailen of brieven sturen om hen te wijzen op de openstaande schuld en het verzoek die simpelweg te betalen. 

Dit initieel zonder vermelding van extra kosten. 

Op een bepaald moment zijn helaas alle minnelijke pogingen uitgeput en richt een onderneming zich terecht tot een externe partij om de schuld geïnd te krijgen. 

Niets doen bij onbetaalde facturen is geen optie, je hebt tenslotte jouw tijd en dus geld in die klant gestoken. Dat je dan een redelijke kost aanrekent en de kosten van het innen van deze openstaande facturen doorrekent, is volgens ons niet meer dan normaal. 

Natuurlijk zijn wij het er ook voor de volle honderd procent mee eens dat deze kosten redelijk moeten blijven. Dat is ook waarom wij de schuldenaar altijd op een respectvolle en redelijke manier zullen benaderen. 

Wij kregen tot op heden echter nog niet te maken met ondernemingen die buitensporige kosten aanrekenen aan hun particuliere klanten bij niet-betaling van een factuur. En ook wijzelf zijn onderworpen aan strenge regelgeving en houden ons daar te allen tijde aan.

Maar we kunnen ons goed inbeelden dat er inderdaad spelers op de markt zijn met minder goede bedoelingen. In dat opzicht lijkt het ons dus niet meer dan terecht dat de wetgever het één en ander wettelijk omkadert. 

Voor de werking van Quitte verandert er dus niet veel. Wij beantwoorden nu eigenlijk al aan de nieuw opgelegde regels. Natuurlijk houden wij de evolutie nauwlettend mee in de gaten en sturen we bij waar nodig.

Een kanttekening bij deze nieuwe wetgeving

Wij geloven in een efficiënte, maar tegelijk ook een rechtvaardige en redelijke aanpak die beantwoordt aan de wettelijke vereisten. We zijn er dus van overtuigd dat het belangrijk is om het misbruik bij schuldinvordering aan banden te leggen. 

Echter, naar ons gevoel wordt er te veel nadruk gelegd op de bescherming van de consument en te weinig op het recht van ondernemers om tijdig betaald te worden. 

Nochtans zijn het net die ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid, mee bijdragen aan de sociale zekerheid en stevige belastingen betalen. Ons lijkt het daarom ook belangrijk om te focussen op de belangen van deze ondernemers om hen zo ook te beschermen. 

We mogen ons dus niet enkel en alleen blindstaren op de rechten van de consument, maar we staan best ook even stil bij hun plichten. 

Zij hebben de goederen of diensten namelijk al geconsumeerd en zijn vaak zeer mondig als het aankomt op tijdige levering en correcte prijzen. Helaas zijn het ook vaak die klanten die tijdig betalen als ondergeschikt beschouwen.

Jouw klant heeft uiteindelijk wel de plicht om jou te betalen voor de geleverde diensten en/of goederen! 

Quitte als jouw betrouwbare partner voor het invorderen van openstaande facturen

Wij bij Quitte zijn er om jou als ondernemer te ondersteunen en zullen jouw recht om tijdig betaald te worden steeds blijven verdedigen. Natuurlijk doen we dit steeds op een respectvolle manier en in overeenstemming met de wetgeving ter zake. En dat maakt ons dé partner voor efficiënte, zorgeloze schuldinvordering.

Blijf jij met openstaande facturen zitten? Dan is Quitte de partner die je zoekt! Start dan nu volledig gratis jouw claim en wij zorgen voor een snelle en efficiënte inning van die facturen. 

Heb je als onderneming te maken met klanten die niet betalen? Quitte neemt dit voor jou in handen! 

Vul het formulier in en start vrijblijvend jouw claim. We innen snel en volledig juridisch zonder dure tussenkomst van een advocaat of rechtbank.
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Wij contacteren jou binnen 24u met verdere vragen.

Blijf op de hoogte met Quitte!

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg onze tips & tricks over facturering en het juridisch kader errond rechtstreeks in jouw inbox.

Last van klanten die niet betalen?
Wij helpen jou.

Quitte – Invordering bv

BTW BE0773.624.884

Scroll naar boven